O projekcie

"Irregular talents" ma na celu wspieranie integracji społecznej przez doświadczenia artystyczne, które promują międzynarodową mobilność artystów, dzieł sztuki oraz międzykulturową wymianę i dialog. Szczególny nacisk kładziony jest na naukowe podejście do przedsięwzięć artystycznych tzw. "Irregular artists", co pozwala skupić się na wartości artystycznej wykonanych dzieł, nie zaś na biografiach ich twórców. W ramach projektu planowana jest publikacja opracowanych przez znawców sztuki monografii poświęconych "irregular artists" oraz moblina wystawa łącząca prace różnych artystów - zarówno już uznanych, jak i "irregular artists". arrow

Partnerzy

"Irregular talents" to międzykulturowy projekt współfinansowany przez EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) w ramach programu Kultura 2007-2013.
Projekt jest realizowany przez grupę europejskich partnerów: Nazareno Società Cooperativa Sociale (Italy), Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją The International Center for Information Management Systems and Services ICIMSS (Poland), Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (Poland), Verein Integrative Kukturarbeit (Austria).
arrow

Artyści

W każdym kraju zespół "Irregular Talents" wybiera artystów, analizuje ich twórczość i we współpracy z dyrektorem artystycznym organizuje wystawę sztuki "Irregular Talents". Celem tych działań jest wypracowanie konkretnych metod interpretowania i odbierania dzieł sztuki jako takich, bez uprzedzeń, oraz wskazanie sposóbów społecznej integracji przez kulturę i działania artystyczne. Adresatem naszego projektu są instytucje zajmujące się sztuką, stowarzyszenia kulturalne oraz miłośnicy sztuki. arrow

EU_flag Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kultura 2007-2013
Projekt jest realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Poniższa publikacja prezentuje wizję autora. Komisja Europejska nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronie.

Copyright ©2014 Irregular Talents - NAZARENO Soc.Coop.Soc., via Bollitora Interna 130, I-41012 Carpi; email: chiara.bellardi@nazareno-coopsociale.it; Tel. +39-059664774

Materials can be used according to the Creative Commons Non Commercial Share Alike license Creative Commons